برای اجرای کنسرت من باید در خدمت گروه باشم و هر قطعه ای که آن ها گفتند، اجرا کنم، آیا اگر در این بین آهنگی ایراد شرعی داشته باشد، گناهی گردن من است؟
اینجانب در کنسرت های موسیقی، برای خواننده های مجاز داخلی با مجوز وزارت ارشاد اسلامی نوازندگی می کنم و به صورت گروهی برای اجرای کنسرت به ارگان های دولتی و غیر دولتی دعوت می شویم. با توجه به اینکه من باید در خدمت گروه باشم و هر قطعه ای که آن ها گفتند، اجرا کنم، آیا اگر در این بین آهنگی ایراد شرعی داشته باشد، گناهی گردن من است؟

باسمه تعالی

در صورتی که محصول نهایی این کنسرت، آهنگ حرام باشد، کار شما که اجرای بخشی از این موسیقی است، جایز نیست. در غیر این صورت حرام نیست.

کد سایت fa8086
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی