اگر کسی در حین غسل یا وضو باد شکمی از انسان خارج بشود، چه حکمی دارد؟
اگر کسی در حین غسل باد شکمی از انسان خارج بشود، باید دست نگه دارد تا خشک بشود و دوباره غسل کند یا می شود همان لحظه دوباره نیت کند و از اول غسل کند؟ اگر در حین وضو این اتفاق بیافتد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. غسل این فرد باطل نشده است و تا پایان غسل ادامه دهد ولی بعد از آن برای نماز یا اموری که وضو لازم دارد، وضو بگیرد.

2. وضوی این فرد باطل می شود و باید از ابتدا وضو بگیرد و لازم نیست دست یا صورتش خشک باشد ولی سر و پا باید قبل از مسح کردن خشک باشند.

کد سایت fa8057
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال