آیا شرکت و فعالیت در شبکه اجتماعی پاتوق جایز است؟
شبکه اجتماعی پاتوق شیوه کار دارد که می توانید با خرید سکه های برنامه مثلاً با چند هزار تومان ۲۰۰ سکه بخرید و بدهید تا فلان امکانات برایتان باز شود. برای به دست آوردن سکه چند روش وجود دارد: یکی گردونه شانس است که روزی یک بار می چرخد و مقداری سکه به شما می دهد. دیگر اینکه هر کسی با لینک ارسالی شما این برنامه را نصب کند، مقداری سکه تشویقی به شما داده می شود. سوم اینکه هر فرد که به عنوان زیر مجموعه شما قرار می گیرد، با فعالیت او مقداری سکه هم به شما داده می شود. با توجه به مجازی بودن و عدم نقدشوندگی این امتیازها، آیا شرکت در این شبکه اجتماعی و فعالیت در آن جایز است؟

باسمه تعالی

آنچه در سؤال آمده است، از نظر شرعی اشکال ندارد.

کد سایت fa8033
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|اینترنت