استفاده از هیپنوتیزم، تله کینزی، تله پاتی، یوگا، مدیتیشن و نظایر آن ها در مرحلۀ تحصیل در روانشناسی و نیز درمان بیماری ها چه حکمی دارد؟
من در رشتۀ روانپزشکی تحصیل می کنم. بعضی مباحث هستند که یادگیری آن برای رشتۀ من مفید به نظر می رسد؛ چون باعث شناخت ابعاد بیشتری از ذهن می شود مثل هیپنوتیزم، تله کینزی، تله پاتی، یوگا، مدیتیشن و نظایر آن ها. یادگیری، یاد دهی، اجرا و آزمایش این فنون و درمان بیماری ها یا افزایش توانایی های ذهنی با آن ها، برای خود و دیگران چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. یادگیری امور یاد شده ، اشکال ندارد.

2. استفاده از آن ها در درمان بیماری تا جایی که یک امر عقلائی شمرده شود، اشکال ندارد.