گفتن سه بار سبحان اللَّه و بعد از آن سه بار سُبْحانَ رَبِّیَ الْأَعْلى‏ وَ بِحَمْدِهِ در رکوع مشکلی دارد؟
گفتن سه بار سبحان اللَّه و بعد از آن سه بار سُبْحانَ رَبِّیَ الْأَعْلى‏ وَ بِحَمْدِهِ در رکوع مشکلی دارد؟

باسمه تعالی

گفتن یک بار سبحان الله یا یک عبارتی که در آن تسبیح خدای متعال شده باشد، در رکوع یا سجده کفایت می کند و بیش از واجب نیست.

کد سایت fa7845
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز