اگر زنی مسلمان برای امیرالمؤمنین و غدیر آهنگ بخواند، آهنگی در سبک سنتی یا پاپ به حال و هوای سامی یوسف و ما آهنگ او را پخش کنیم، گناه است، یا ثواب هم دارد؟
اگر زنی مسلمان برای امیرالمؤمنین و غدیر آهنگ بخواند، آهنگی در سبک سنتی یا پاپ به حال و هوای سامی یوسف و ما آهنگ او را پخش کنیم، گناه است، یا ثواب هم دارد؟

باسمه تعالی

1. صرف محتوای خوب دلیل حلال بودن موسقی یا آوراز نیست.

2. موسیقی یا آوازی که انسان را از حال عادی خارج کند؛ مثلاً شهوتش را تحریک کند، حرام است و در این مسأله فرقی نیست که زن بخواند یا مرد.

کد سایت fa7836
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی