اگر شخصی در نماز جماعت در نیت نماز ظهر اشتباه کند؛ مثلا نیت نماز مغرب کند و در وسط نماز یادش بیاید و عدول به صحیح کند، آیا نمازش صحیح است؟
اگر شخصی در نماز جماعت در نیت نماز ظهر اشتباه کند؛ مثلا نیت نماز مغرب کند و در وسط نماز یادش بیاید و عدول به صحیح کند، آیا نمازش صحیح است؟

باسمه تعالی

1. اگر واقعاً نماز ظهر را نیت کرده است اما هنگام نیت، لفظ مغرب به زبانش آمده به گونه ای که اگر از او می پرسیدی چه می خوانی، می گفت نماز ظهر می خوانم، نمازش صحیح است و در واقع نماز ظهر می خوانده و اصلاً عدول لازم نبوده است.

2. اگر واقعاً نیت نماز مغرب کرده و بعد یادش افتاده باید ظهر بخواند، نمازی که خوانده صحیح نیست و عدول فاید ندارد و باید نماز ظهر را از ابتدا بخواند.

کد سایت fa7782
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز|نماز جماعت