آیا سجده بر کاغذهای حرارتی صحیح است؟
آیا سجده بر کاغذهای حرارتی صحیح است؟ (کاغذهایی که در دستگاه های عابر بانک و کارت خوان های مغازه‌ ها از آن استفاده می‌شود و بر اثر حرارت، نوشته‌ها و اطلاعات لازم بر روی آن ها چاپ می‌شود.)

باسمه تعالی

اگر از چیزی ساخته شده باشد که از زمین می روید و خوردنی نیست و برای پوشش استفاده نمی شود، سجده بر روی آن جایز است.

کد سایت fa7518
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار