جشن گرفتن بعد از دهۀ اول محرم مشکل دارد یا خیر؟
جشن گرفتن بعد از دهۀ اول محرم مشکل دارد یا خیر؟

باسمه تعالی

برگزاری مراسم جشن که معمولاً با ابراز شادی و اموری مانند کف زدن همراه است، اگر در نظر عرف بی احترامی به ساحت مقدس ابا عبد الله ـ علیه السلام ـ شمرده شود، اشکال دارد. به نظر می رسد در عرف جامعۀ ایران اسلامی این کار بی احترامی محسوب می شود.

کد سایت fa7455
طبقه بندی موضوعی مجلس اهل بیت