کسی در تلگرام انیمیشن های ضد اخلاقی پخش می کرده است و حالا پشیمان است. چه کار باید بکند تا بخشیده شود؟
کسی در تلگرام انیمیشن های ضد اخلاقی پخش می کرده است و حالا پشیمان است. چه کار باید بکند تا بخشیده شود؟ از طرفی به بعضی ها دسترسی ندارد که به آن ها بگوید این ها گناه است و به آن های که دسترسی دارد هم اگر بگوید، گوش نمی کنند.

باسمه تعالی

این فرد باید توبه کند؛ یعنی اولاً در قلبش پشیمان باشد و تصمیم بگیرد هرگز این کار را تکرار نکند. ثانیاً از خدا طلب بخشش کند. ثالثاً اگر خسارتی به این دلیل به کسی وارد کرده است، جبران کند. رابعاً اگر به افراد گمراه شده دسترسی دارد، آن ها را در صورت وجود شرایط و احتمال تأثیر، نهی از منکر کند و اگر می تواند آن انیمیشن ها را از دسترسشان خارج کند یا امکان نمایش آن ها را از بین ببرد، این کار را انجام دهد.

کد سایت fa7418