دست زدن همراه با شادی و خواندن و ذکر صلوات در جشن هایی که به مناسبت ایام ولادت پیامبر و آل او و اعیاد وحدت و مبعث برگزار می شود، در نمازخانه های ادارات و مؤسسات دولتی چه حکمی دارد؟
دست زدن همراه با شادی و خواندن و ذکر صلوات در جشن هایی که به مناسبت ایام ولادت پیامبر و آل او و اعیاد وحدت و مبعث برگزار می شود، در نمازخانه های ادارات و مؤسسات دولتی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر در نظر عرف با توجه میزان و شیوۀ کف زدن، شأن مجلس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ یا احترام آن مکان مخدوش نشود، اشکال ندارد؛ هرچند بهتر است در هر حال از این کار پرهیز گردد و حتی الامکان با فرهنگ سازی و آموزش های لازم، افراد را از این رفتارها پرهیز داد و به جای این کار، از ابزارهای نشاط آور دیگر مانند ذکر صلوات به شیوه ای جذاب و اجرای سرودهای پر محتوای استفاده شود.

کد سایت fa7383