آیا همجنس بازان هم از نظر فقه و حقوق اسلامی و روایات حق و حقوقی دارند؟
آیا همجنس بازان هم از نظر فقه و حقوق اسلامی و روایات حق و حقوقی دارند؟

باسمه تعالی

در اسلام هرگونه روابط جنسی با همجنس حرام است و برای همجنس بازان از این جهت حقی وجود ندارد، بلکه مجازات های برای آن ها تعیین شده است.

کد سایت fa7377
طبقه بندی موضوعی احکام مجازات اسلامی|حد لواط