آیا خرید و فروش سهام صندوق های خانوادگی به بیش از مقدار اسمی آن جایز است؟
قصد تشکیل صندوق قرض الحسنه خانگی را داریم اما در قالبی جدید. در این صندوق هر یک از اعضا با پرداخت مبلغ 500 هزار تومان یک سهم را از صندوق خریداری می کنند. این مبلغ به صورت اقساط ماهانه پرداخت می شود و هر فرد می تواند تا 4 سهم را خریداری نماید و به موجب آن در قرعه کشی ماهانه یک میلیون تومان وام قرض الحسنه شرکت می کند و در صورت اصابت قرعه به نام وی، در کنار اقساط سهام اقساط وام را نیز پرداخت می کند. اما سوالات: 1. باتوجه به اینکه صندوق اموال خاصی نداشته و تمام دارایی آن آورده های اعضای صندوق می باشد، آیا عنوان خرید و فروش سهم در اینجا صحیح است؟ 2. اگر یکی اعضای صندوق بخواهد سهم یا حق عضویت خود را که 500 هزار تومان برای آن پرداخت نموده است و به همان میزان در صندوق اعتبار دارد، واگذار کند، می تواند آن را به مبلغی بیشتر مثلاً 800 هزار بفروشد؟ 3. در صورتی که مبلغ فروش سهم یا امتیاز عضویت بین تمام اعضا به یک مبلغ مشخصی مثلاً 700 هزار تومان رسید، آیا مسئول صندوق می تواند سهم های جدید را به همان مبلغ ارزش گذاری نموده واگذار نماید؛ یعنی سهام 500 هزارتومانی را به مبلغ 700 هزار تومان بفروشد؟

باسمه تعالی

1. خرید و فروش در مورد سهم های مزبور معنا دار است.

2. خرید و فروش سهم های مزبور که نمایندۀ آورده های نقدی و دارا بودن یا نبودن امتیازاتی مانند حق وام و میزان وام بیشتر است، به قیمتی بیشتر از مقدار اسمی آن اشکال ندارد.

3. پذیره نویسی سهام جدید به مبلغ بیش تر از مقدار اسمی آن، از سوی مسئول صندوق اشکال ندارد اما به مبلغ کمتر از قیمت اسمی در صورتی جایز است که موجب ضرر بر سهامداران صندوق نشود. در هر حال درآمدهای حاصل از این کار برای اعضای صندوق است.

کد سایت fa7365