پس از دیدن فیلم ترسناک نماز وحشت بر مسلمان واجب است؟
پس از دیدن فیلم ترسناک نماز وحشت بر مسلمان واجب است؟

باسمه تعالی

خواندن نماز آیات در موارد خاصی واجب است که یکی از آن ها وحشت عمومی مسلمانان از پدیده های طبیعی است. در مورد دیدن فیلم ترسناک نماز آیات تشریع نشده است و خواندنش جایز نیست؛ البته نمازی با عنوان لیلة الدفن یا نماز وحشت در شریعت اسلامی وارد شده است که در شب دفن میت خوانده می شود.

کد سایت fa7351
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی