فروش سهام مخابرات که حدود یک چهارم ارزش آن را ودایع مردم تشکیل داده از نظر شرعی چگونه است؟ آیا با این وجود، خرید سهام مخابرات برای فرد معتقد به مسایل شرعی اشکال دارد یا خیر؟
فروش سهام مخابرات که حدود یک چهارم ارزش آن را ودایع مردم تشکیل داده از نظر شرعی چگونه است؟ آیا با این وجود، خرید سهام مخابرات برای فرد معتقد به مسایل شرعی اشکال دارد یا خیر؟

باسمه تعالی

خرید و فروش این سهام بلامانع است.

 

کد سایت fa733
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات