وقتی از بانکی مثلاً مبلغ 5 میلیون تومان دریافت کنی و مجموع قسط هایی که می دهی بشود 6 میلیون و 500 هزار تومان. آیا این کار حکم ربا یا نزول را دارد؟
وقتی از بانکی مثلاً مبلغ 5 میلیون تومان دریافت کنی و پرداخت اقساط به صورت ماهیانه باشد و بعد از ۳ سال این اقساط تمام شود و مجموع قسط هایی که می دهی بشود 6 میلیون و 500 هزار تومان. آیا این کار حکم ربا یا نزول را دارد؟ بعضی می گویند حتی اگر علم داشته باشی و بدونی که باید مبلغ بیشتری بدی، اما اگر نیت پرداخت نکنی اشکالی ندارد! اگر این نیت را هم نکنیم، بلاخره خدا که بالای سر ما است، می د اند!

باسمه تعالی

تسهیلاتی که در بانک ها پرداخت می شود، در قالب عقود مختلفی مانند بیع نسیه، اجاره به شرط تمیلک، جعاله و مضاربه تعریف شده است و در صورت رعایت حدود شرعی این عقود و اجرای دقیق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، پرداخت و دریافت این تسهیلات جایز است و حکم ربا یا نزول را ندارد و در غیر این صورت جایز نیست و نیت گفته شده در سؤال تأثیری در ربا شده یا نشدن و نیز حلال یا حرام شدن تسهیلات ندارد.

کد سایت fa7238
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض|احکام بانک