کسی به من بدهی داشت و چند سال بعد من او را حلال کردم. بعد یادم آمد که من نیز به او بدهی داشتم. آیا بدهی من از بدهی او خود به خود کسر شده است؟
کسی به من بدهی (پول) داشت و پولم را نمی داد. چند سال بعد من با اقرار زبانم به خدای متعال گفتم «من او را حلال می کنم، تو هم مرا ببخش». او نمی داند که من او را حلال کرده ام. بعدها به یادم آمد که در همان زمان که او به من بدهی داشت من نیز به او بدهی داشتم. او را پیدا نمی کنم که حلالیت بگیرم. من مقدار کمتری پول به او بدهکار بودم ولی او به من زیاد. آیا قبل از آنکه من او را حلال کنم، بدهی من از بدهی او خود به خود کسر شده است؟

باسمه تعالی

اگر بدهی طرفین به یگدیگر به لحاظ ذات و مدت دین تفاوت ندارد به طوری که در نظر عرف باقی ماندن این بدهی های به صورت مستقل در ذمۀ طرفین معنادار نباشد، تهاتر قهری بین بدهی ها رخ می دهد؛ مثلاً اگر جنس هر دو دین پول بوده باشد و سررسید هر دو بدهی یک زمان بوده و هر دو بدهی قبلاً ابراز حلال کردن شما سررسید شده بوده، بین دو بدهی تهاتر شده است و در حقیقت شما با اظهار حلیت به زبان ما بقی طلب خود را ابراء کرده اید و چیزی الآن بر ذمه شما باقی نمانده است.

کد سایت fa7096
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض|حق الناس