آیا سیل های اخیر نماز آیات دارد؟
آیا سیل های اخیر (سیل گلستان، مازندران، گیلان و فارس در سال 98) نماز آیات دارد؟

باسمه تعالی

در صورتی که سیل باعث وحشت عموم مردم در مناطق سیل زده، شده باشد، نماز آیات بر کسانی که در آن مناطق زندگی می کنند، واجب است و در اولین فرصت ممکن باید بجا آورده شود.

کد سایت fa7046
طبقه بندی موضوعی نماز آیات