یک نفر به نمایندگی از عده ای از یکی از فروشگاه‌ها کالاهایی خریداری کرده است. بر اساس قرعه کشی جایزه‌ای به این خریدار تعلق گرفته است. این جایزه به چه کسی تعلق می‌گیرد؟
عده‌ای با یکدیگر جمع شده‌اند و هر کدام پولی را کنار گذاشته‌اند تا برای مصرف فقرا و نیازمندان کالاهایی تهیه نمایند. یک نفر از آنان به نمایندگی از همۀ آن ها با این پول از یکی از فروشگاه‌های بزرگ که معمولاً برای تشویق خریداران خود جوایزی قرعه کشی می‌نمایند، کالاهایی مورد نیاز را خریداری کرده است. حال بر اساس قرعه کشی جایزه‌ای به این خریدار تعلق گرفته است. این جایزه به چه کسی تعلق می‌گیرد: به خریدار یا به صاحبان پول یا به فقرا و نیازمندان؟

باسمه تعالی

اگر صاحبان پول از ابتدا هرچند به صورت ارتکازی و در ذهن شان در این خصوص تعیین تکلیف نکرده باشند، جایزه به خریدار تعلق می گیرد.

کد سایت fa7014