شخصی به مقدسات توهین می کرد و از روی عصبانیت با او درگیر شدم. آیا بخاطر آسیبی که به او وارد شد، لازم است حلالیت بگیرم؟
شخصی به مقدسات توهین می کرد و از روی عصبانیت با او درگیر شدم. او بعداً بخاطر اینکه این حرف‌ها را جلوی من زده است، عذر خواهی کرد ولی می‌دانم به حرف‌هایی که زده است، اعتقاد دارد. آیا بخاطر آسیبی که در درگیری به او وارد شد، لازم است حلالیت بگیرم؟

باسمه تعالی

درگیر شدن شما شرعاً جایز نبود. بنابراین علاوه بر ندامت قلبی و طلب بخشش از خدای متعال، باید از وی حلالیت بگیرید و اگر آسیبی که به وی وارد کرده اید، در حدی است که دیه دارد، باید آن را نیز پرداخت کنید.

کد سایت fa6979
طبقه بندی موضوعی حق الناس|فحش و ناسزا|توبه