آِیا مصرف گوشت ها مصنوعی که در آزمایشگاه تولید می شود، جایز است؟
در مورد این گوشت های مصنوعی که منشأ حیوانی دارند ولی در آزمایشگاه و از پرورش سلول های حیوان تولید می شود و مدتی است در انگلستان در برخی رستوران توزیع هم شده است. طعم گوشت واقعی را دارد ولی بوی آن هنگام سرخ کردن شبیه به بوی انسان سوخته است و سر آشپزها می گویند که خشک تر از گوشت واقعی است چون چربی آن شبیاهتی به چربی خود حیوان ندارد. ادعا را دارند تا موقع سرو کردن، این گوشت زنده است و عملاً مدعی هستند که گوشت زنده را می پزند ، آیا مصرف چنین حیوانی جائز است چون از اول مسلمان آن را ذبح نکرده است و اصلاً امکان ذبح ندارد؟

باسمه تعالی

اگر حیوانی که از این گوشت های از آن تولید می شود، حلال گوشت باشد، خوردن این گوشت های جایز است.

کد سایت fa6813