پدر و مادر من طلاق گرفته اند و پدرم صریحاً اعلام کرده اند که «من راضی نیستم مواقعی که منزل نیستم، مادرتان به خانه بیاید» آیا صحیح هست که مادرم به خانۀ پدرم که من در آن زندگی می کنم، بیاید و بخوابد؟
پدر و مادر من مدتی است که از هم طلاق گرفته اند و پدرم صریحاً اعلام کرده اند که «من راضی نیستم مواقعی که منزل نیستم، مادرتان به خانه بیاید» البته مادرم پزشک متحصص و آدم با اخلاقی هستند و من از حضور مادرم خوشحال می شوم .آیا صحیح هست که مادرم به خانۀ پدرم که من در آن زندگی می کنم، بیاید و بخوابد؟ البته مادرم خودش هزینۀ خوراکی را در روزهایی که پیش ما است می دهد. می توان این طور گفت که به دلیل حقوق فرزندی که بر گردن پدر داریم، منعی ندارد؟

باسمه تعالی

بر اساس توضیحاتی که داده اید، حضور مادرتان در منزل پدرتان در صورتی که از نارضایتی پدر خبر داشته باشد یا نسبت به این موضوع شک داشته باشد، حرام است اما شما وظیفه ندارید راضی نبودن پدر را به مادرتان اطلاع دهید یا از حضور مادرتان در خانۀ پدر جلوگیری کنید.

کد سایت fa6758
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه طلاق