آیا پارچه های علم قدیمی مانده و پوسیده یا خراب شده است، می توانیم بیرون بریزیم یا آتش بزنیم در حالی که نام امام ـ علیه السلام ـ یا ابوالفضل العباس ـ سلام الله علیه ـ هم در آن ها هست؟
آیا پارچه های علم قدیمی مانده و پوسیده یا خراب شده است، می توانیم بیرون بریزیم یا آتش بزنیم در حالی که نام امام ـ علیه السلام ـ یا ابوالفضل العباس ـ سلام الله علیه ـ هم در آن ها هست؟

باسمه تعالی

1. از بین بردن این پارچه با هر روشی که هتک باشد، جایز نیست.

2. سوزاندن این پارچه های در آتش هتک محسوب می شود و حرام است.

 

 

کد سایت fa6754
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|مسائل عمومی