آیا خواندن صیغۀ برای مسجد سیار صحیح است؟
مسئولان برگزاری بازی های المپیک 2020 توکیو در تلاش هستند برای مسلمانان در طول برگزاری مسابقات مساجد سیار بسازند. آیا خواندن صیغۀ برای مسجد سیار صحیح است؟

باسمه تعالی

این کار صحیح است و احکام مسجد را دارد.

کد سایت fa6692
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار