مستندی است که در آن به افشای فساد جنسی و اخلاقی برخی از نمایندگان مجلس پرداخته شده است. آیا اکران چنین مستندی شرعاً جایز است؟
مستندی است که در آن به افشای فساد جنسی و اخلاقی برخی از نمایندگان مجلس پرداخته شده است و نام افراد منتشر نمی شود و مستند با حضور نمایندگان مجلس و برخی مسئولان شورای نگهبان و اصحاب رسانه اکران می شود. حکم قوه قضائیه برای این پرونده صادر شده است. هیچ کسی حتی بعد از اکران نمایندگان خاطی را نخواهد شناخت. آیا اکران چنین مستندی شرعاً جایز است؟

باسمه تعالی

1. تضعیف مجلس شورای اسلامی که از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، حرام است.

2. اشاعۀ فحشا حرام است.

3. انتشار نام افراد مجرم حتی آن ها که جرمشان در دادگاه صالحه ثابت شده است، جز در موارد خاصی که در فقه بیان شده است، حرام است.

4. اکران این فیلم تضعیف مجلس و از مصادیق اشاعۀ فحشا است؛ مگر اینکه در محیط خصوصی و فقط برای مسئولان ذی ربط و به جهت برخی مصالح واقعی مانند جلوگیری از جرایم مشابه، اکران شود.

کد سایت fa6678