اگر ساز و وسیله ای از موسیقی که بتوان با آن آهنگ آرام و غمگین نواخت، شرعا جزء آلات مشترکه موسیقی محسوب می شود و نگهداری آن در خانه بی اشکال است؟
اگر ساز و وسیله ای از موسیقی که بتوان با آن آهنگ آرام و غمگین نواخت، شرعا جزء آلات مشترکه موسیقی محسوب می شود و نگهداری آن در خانه بی اشکال است؟ آیا راه تشخیص ابزار مشترک موسیقی این است که از آن ساز صدای حزین و غمگین و ملایم تولید هم شود یا ملاک چیز دیگری است؟

باسمه تعالی

1. آن دسته از آلات موسیقی که استفادۀ حلال هم دارد، آلات مشترک محسوب می شود و نگهداری آن ها در خانه حرام نیست.

2. نواختن موسیقی غمناک اگر منجر به خارج شدن فرد در حال عادی نشود و وی را  دچار افسردگی نکند، از مصادیق استفادۀ حلال است.

کد سایت fa6659
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی