حکم درآمد بیت کوین از نظر شرعی چیست؟
حکم درآمد بیت کوین از نظر شرعی چیست؟

باسمه تعالی

جایز نیست.

کد سایت fa6616
طبقه بندی موضوعی رمزارز