به دولت کانادا مدرک مهندسی کامپیوتر و نمرۀ زبان بالا و سابقه کار ارائه دادم که مقداری از سابقه کار غیر واقعی بود و فقط برای گرفتن ویزای مهارتی این کار را کردم. حال اگر در کانادا از طریق مهارت خودم جداگانه کار پیدا کنم، درآمدم حلال است؟
خانوادۀ من کانادا زندگی می کنند و شغل من برنامه نویسی کامپیوتر است. من برای اینکه بتوانم به کانادا مهاجرت کنم، به دولت کانادا مدرک مهندسی کامپیوتر و نمرۀ زبان بالا و سابقه کار ارائه دادم و البته از یک شرکت هم سابقۀ کار بیشتری را گرفتم که امتیاز من بالاتر برود و بتوانم زودتر ویزا بگیرم ولی مقداری از سابقه کار غیر واقعی بود و فقط برای گرفتن ویزای مهارتی این کار را کردم. حال اگر در کانادا از طریق مهارت خودم جداگانه کار پیدا کنم، درآمدم حلال است؟ آیا اینکه من با رابطه و آشنایی توانستم سابقه کار بیشتر برای خودم درست کنم و امتیازم بالاتر برود و زودتر از دیگران ویزا بگیرم، نسبت کسانی که از آن ها زودتر ویزا گرفته ام، حق الناس بر گردنم است؟ چطوری جبران کنم؟

باسمه تعالی

1. جعل سابقه به هدف کسب امتیاز بیشتر و در نتیجه دریافت ویزا بر اساس  آن امتیازات، اظهار خلاف واقع بوده و ارتکاب حرام  است.

2. از نظر معظم له، سکونت و اشتغال به کار مسلمانان در مکانی که باعث تقویت کفر یا ظلم گردد، بدون اغراض عقلائی مشروع مانند تحصیل، درمان و انجام مأموریت های قانونی جایز نیست. بنابراین اصل سفر به کشور مزبور و کار کردن در آن کشور اشکال دارد و حق الناس در این خصوص برای افراد معنا ندارد.

3. حکم مهاجرت یا سفرهای طولانی و کوتاه به این مکان ها همان حکم سکونت است.

4. اگر در موردی سکونت، سفر، مهاجرت و اشتغال به کار در عین تقویت کفر و ظلم، تقویت اسلام و عدالت را نیز به دنبال داشته باشد به گونه ای که تقویت اسلام و عدالت در حد قابل اعتنا بیش از تقویت کفر و ظلم باشد، جایز است مانند سفرهای تجاری که نمایندگان شرکت های تجاری به بلاد کفر انجام می دهند و منافع قابل توجه اقتصادی برای اسلام و مسلمین به همراه دارد.

کد سایت fa6461
طبقه بندی موضوعی سؤالات ساکنان غرب|حق الناس