اگر با کودکی در سن 13 و 11 سالگی لواط کنی آن کودک هم گناهکار است؟ برای جبران چه کاری کرد؟ آیا باید از آن کودک حلالیت گرفت؟
اگر با کودکی در سن 13 و 11 سالگی لواط کنی آن کودک هم گناهکار است؟ برای جبران چه کاری کرد؟ آیا باید از آن کودک حلالیت گرفت؟

باسمه تعالی

در جایی که لواط با رضایت دو طرف رخ می دهد، هر دو باید توبه کنند و توبه در اینجا این است که تصمیم بگیرند هرگز این کار را تکرار نکنند و از هرچه که آن ها را به این کار سوق می دهد، جداً اجتناب کنند. در برخی موارد، لواط مصداق تضییع حق الناس است؛ مثلاً فردی با زور و اکراه با کسی لواط کند و با انتشار خبر آن، آبروی فرد مجبور شده مخدوش شود یا به جسم وی آسیب وارد گردد که در این موارد علاوه بر ندامت قلبی و تصمیم و عزم بر ترک این کار، باید به نحوی از انحاء نسبت به اعادۀ حثیت وی اقدام کند و خسارت جانی بر وی را جبران کند.

کد سایت fa6425
طبقه بندی موضوعی توبه|رابطه با خدا