آیا موقع اذان موسیقی غیر لهوی گوش دادن گناه است؟
آیا موقع اذان موسیقی غیر لهوی گوش دادن گناه است؟

باسمه تعالی

حرام و گناه نیست.

کد سایت fa6416
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی