آیا در جشن تکلیف دختر بچه ها در مسجد، دست زدن برای مولودی خوانی اشکال دارد یا نه؟
آیا در جشن تکلیف دختر بچه ها در مسجد، دست زدن برای مولودی خوانی اشکال دارد یا نه؟

باسمه تعالی

اگر در نظر عرف با توجه میزان و شیوۀ کف زدن، شأن مجلس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ یا احترام مسجد مخدوش نشود، اشکال ندارد؛ هرچند بهتر است در هر حال از این کار پرهیز گردد و حتی الامکان با فرهنگ سازی و آموزش های لازم، کودکان تازه بلوغ یافته را نیز  از این رفتارها پرهیز داد و به جای این کار، از ابزارهای نشاط آور دیگر مانند ذکر صلوات به شیوه ای جذاب و کودک پسند و اجرای سرودهای پر محتوای کودکانه استفاده شود.

 

کد سایت fa6299
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار|مجلس اهل بیت