آیا فعالیت سایت های پیش بینی فوتبال مشروع است؟
اخیراً سایت های زیادی در محیط اینترنت در زمینه مسابقات پیش بینی فوتبال فعالیت می کنند. شایع ترین روش این مسابقات به این صورت است که شرکت کنندگان در ابتدا مبلغی پرداخت می کنند و نتایج مسابقات را پیش بینی می کنند و در پایان از مبلغ جمع آوری شده جوایزی را بدون قرعه کشی به برندگان می دهند. با توجه به اینکه این نوع از مسابقات به طور قطع و به نظر اکثر مراجع تقلید قمار محسوب می شود و مشمول حرمت است و نظر به اینکه بسیاری از افراد به ویژه جوانان، علاقه زیادی جهت شرکت در این مسابقات دارند، آیا می توان با برخی توجیهات حکم حرمت را از این مسابقات برداشت و از شمول قمار خارج کرد. 1. برای مثال آیا می توان یکی از این 2 توجیه را بیان کرد: الف. اگر مبلغی که در ابتدا از شرکت کننده گرفته می شود، به خاطر پرداخت جایزه نباشد؛ یعنی شرکت کننده نه به این قصد که جایزه ای دریافت کند، آن هم جایزه ای را که مبتنی بر شانس و احتمال است، بلکه به این انگیزه که صرفاً از هیجان موجود در مسابقه بهره مند شود، مبلغ را بپردازد؛ یعنی عوض (پول) در مقابل معوضی (هیجان و شور شرکت در مسابقه) پرداخت شود. دقیقاً مانند اینکه فرد برای بهره مندی از هیجان در شهربازی حضور یابد و بابت استفاده از هیجان موجود در دستگاه های آنجا مبلغی پول پرداخت نماید. با این وصف، معوض (بهره مندی از هیجان) به طور حتم به جیب شرکت کننده بر می گردد و او دچار زیان نمی گردد. ب. اگر مسابقۀ مذکور به این فرض برگزار شود که پولی که شرکت کننده در مسابقه می پردازد نه به انگیزه دریافت جایزه، بلکه نوعی حق الورود برای مسابقه شمرده شود؛ یعنی فرد مبلغ را می پردازد تا صرفاً مجوز شرکت در مسابقه را داشته باشد نه اینکه جایزه ای بابت آن بگیرد. 2. آیا توجیه دیگری برای اینکه فرد بتواند در این مسابقات شرکت کند، وجود دارد؟

باسمه تعالی

این نحوه از برگزاری مسابقات در واقع نوعی شرط بندی و قمار است و با توجیهات مختلف، حلال نخواهد شد و حرام است.

کد سایت fa629