می دانید در خارج گوشت ها، ذبح اسلامی نیستند حتی از گوشت خوک هم استفاده می شود و در برخی از غذاها هم الکل ریخته می شود و از آنجایی که پسر خاله من سر آشپز است و در رستوران شخص دیگری کار می کند، مجبور است آنجا غذا درست کند و حتی لیست غذا تهیه کند. آیا در آمد حاصل از این کار اشکال دارد؟
من یک پسر خاله دارم که در هند زندگی می کند و به من علاقه مند شده است اما عقاید مذهبی خیلی ضعیفی دارد، حتی نماز هم نمی خواند، حتی ماه رمضان روزه می گرفت اما نماز نمی خواند. یک بار به من پیشنهاد ازدواج داد و من رد کردم گفتم تو نماز نمی خوانی و من با آدم بی نماز ازدواج نمی کنم. به من قول داد که نماز بخواند اما هر وقت ازش می پرسیدم شروع کردی دروغ نمی گفت و می گفت دارم سعی می کنم و بالاخره برای اینکه من باهاش ازدواج کنم، الآن ۴ ماه است که نماز می خواند. رشته تحصیلی اش آشپزی است و الآن برای کار می خواهد به استرالیا برود و در هتل های خوب شروع به کار کند و همین طور که می دانید در خارج گوشت ها، ذبح اسلامی نیستند حتی از گوشت خوک هم استفاده می شود و در برخی از غذاها هم الکل ریخته می شود و از آنجایی که پسر خاله من سر آشپز است و در رستوران شخص دیگری کار می کند، مجبور است آنجا غذا درست کند و حتی لیست غذا تهیه کند. آیا در آمد حاصل از این کار اشکال دارد؟ من در مشهد زندگی می کنم و دوباره از قسمت سوالات شرعی حرم پرسیدم گفتند درآمد حاصل اشکال دارد اما وقتی این ها را به پسر خاله ام می گویم قبول نمی کند و می گوید اولاً من غذاها را تست نمی کنم دوماً رستوران مال خودم نیست و من آنجا کارمند هستم سوماً کسانی که به اون رستوران می آیند برایشان مهم نیست غذایی که می خورند، حرام است یا حلال؛ چون اگر مهم بود به آن رستوران نمی آمدند. برای این کار سر آشپزی هم فقط ۴ تا کشور تقاضایش برای کار را قبول می کنند که هیچکدام از این ۴ کشور، کشورهای اسلامی نیستند. لطفاً منو راهنمایی کنید ما ۴ ساله که به هم علاقه مندیم و الآن این موضوع من را خیلی اذیت می کند.

باسمه تعالی

1. اهتمام و پیگری شما نسبت به این مسأله، نشان می دهد که مسائل دینی و شرعی برای تان بسیار مهم است. إن شاء الله این روحیه را همیشه به همراه داشته باشید. تفاوت دیدگاه های دینی در حدی که شما در سؤال اشاره کرده اید، در مسألۀ ازدواج و زندگی مشترک بسیار تأثیر گذار است و لازم است در انتخاب و تصمیم خود دقت بیشتری کنید تا در آینده دچار مشکلات جدی مواجه نشوید.

2. پختن غذا با استفاده از مواد نجس جایز است. فروش این غذا به کفار جایز است ولی فروش آن به مسلمانان جایز نیست. گرفتن اجرت بر این پختن غذای مذکور جایز است. 

3. پختن غذا با استفاده از شراب جایز نیست و گرفتن اجرت برای آن حرام است و فروشش نیز جایز نیست.