آیا برگرداندن مهر بذل شدۀ همسر در طلاق خلع به صورت شفاهی، آیا طلاق را به رجعی تبدیل می کند و هم اکنون زن و شوهر حساب می شوند؟
من و خانمم بعد از دو ماه از طلاق خلع با هم به سفر رفتیم و وقتی تنها بودیم، مهر بذل شده ایشان را به صورت زبانی به ایشان برگرداندم. ایشان الآن پشیمان شده است و حاضر به ثبت رجوع نیست. می خواستم بدانم با توجه به برگرداندن مهر بذل شدۀ ایشان به صورت شفاهی توسط من، آیا هم اکنون ما زن و شوهر حساب می شویم یا خیر؟

باسمه تعالی

1. ملاک رجعی شدن طلاق در خلع آن است که:

الف. زن از بذلش بر گردد؛ هرچند هنوز مال بذل شده را تحویل نگرفته باشد.

ب. زن راضی به رجوع مرد شود؛ هرچند نسبت به بذلش رجوع نکرده باشد. در این فرض، در واقع زن بذل را به مرد هبۀ غیر معوّض کرده است.

2. پیشمانی از رضایت به رجوع مرد (بند ب) و یا پشیمانی از رجوع در بذل (بند الف) بعد از رجوع کردن شوهر به زن، اثری ندارد.

بنابراین در فرض سؤال اگر شما به همسرتان رجوع کرده باشید، الآن زن و شوهر شرعی هستید.

کد سایت fa6243
طبقه بندی موضوعی طلاق خلع و مبارات