آیا شرعاً جایز است روحانی ای که مجتهد نیست، فهم و برداشت خود از آیات و روایات و سیره و ... را با مردم در میان بگذارد؟ یا مقاله ای بنویسد؟
آیا شرعاً جایز است روحانی ای که مجتهد نیست، فهم و برداشت خود از آیات و روایات و سیره و ... را با مردم در میان بگذارد؟ یا مقاله ای بنویسد؟ چون وقتی یک روحانی سخنرانی می کند، بسیاری از مردم مطالب او را دیدگاه اسلام قلمداد می کنند و اگر به مخاطبان خود بگوید که فلان مطلب را که گفتم فهم و برداشت شخصی من از اسلام است و هرگز آنچه را که می گویم به اسلام عزیز نسبت نمی دهم، آیا با این اعتراف از او سلب مسئولیت می شود؟ لطفاً به این نکته نیز عنایت شود که این دست فهم و برداشت ها از آیات و روایات و سیره و تاریخ و ... برای اهل منبر بسیار است و امکان چک کردن تک تک برداشت ها با یک مجتهد، بسیار مشکل است.

باسمه تعالی

مطلبی را که فرد غیر مجتهد به عنوان نظر اسلام می گوید یا می نویسد، باید مستند به برداشت اجتهادی یک مجتهد باشد و صرف اینکه بگوید این برداشت شخصی من است، رفع مسئولیت نمی شود، بلکه چه بسا این شیوۀ بیان مطالب به یک رویه تبدیل شود و در نهایت منجر به شیوع مطالب ناپخته و نادقیق به نام اسلام شود و بالمآل موجب تضعیف اسلام گردد. اینکه امکان بررسی تطابق تمام مطالب با نظرات یک یا چند مجتهد، کار مشکلی است، حرف صحیحی نیست و مسئولیت را رفع نمی کند! بحمد الله منابع زیادی امروزه وجود دارد که توسط مجتهدین در موضوعات مختلف اسلامی تآلیف شده است و اهل منبر می توانند با کمی زحمت و تلاش بیشتر مستند به آن ها سخن بگویند.

کد سایت fa6166
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید