حکم پولی که در قبال نوشتن برنامه و تولید نرم افزار پیش بینی بازی های ورزشی (فوتبال) می‌گیرم، چیست؟
بنده بر نامه نویس کامپیوتر هستم. به تازگی سفارش برنامه ای را دریافت کرده ام که کاربرد آن در پیش بینی بازی های ورزشی (فوتبال) است. روند این پیش بینی ها بدین گونه است که مخاطبین نتایج بازی ها را پیش بینی و امتیاز دهی می کنند و مبلغی را به نسبت امتیازی که داده اند، به مسئول می دهند و اگر پیش بینی درست بود جایزۀ نهایی را دریافت می کنند. حکم شرکت دراین پیش بینی و دریافت جایزه چیست؟ اگر اشکال دارد، حکم پولی که بنده در قبال نوشتن برنامه و تولید نرم افزار می‌گیرم، چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر جایزۀ دریافتی از محل همین پول هایی تأمین می گردد که مسئول برگزاری مسابقه پیش بینی دریافت می کند، شرکت در این مسابقات پیش بینی جایز نیست.

2. اگر این نرم افزار هیچ منفعت و کارکرد حلالی نداشته باشد، طراحی، برنامه نویسی و تولید آن حرام است و دریافت اجرت بر این کار نیز جایز نیست و فرد مالک اجرت های دریافتی نمی گردد.