اگر آهنگی دارای محتوای مناسب و پر معنا است ولی رقص آور است و انسان را از حالت عادی خارج می کند، آیا گوش دادن به این نوع آهنگ گناه است؟
اگر آهنگی دارای محتوای مناسب و پر معنا است ولی رقص آور است و انسان را از حالت عادی خارج می کند، آیا گوش دادن به این نوع آهنگ گناه است؟

باسمه تعالی

گوش دادن به آهنگ گفته شده حرام است حتی اگر محتوای آن خوب باشد.

کد سایت fa6143
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی