آیا تبریک گفتن به شخص امام عصر ـ علیه السلام ـ آن هم در عصر روز شهادت پدر بزرگوارش ـ علیه السلام ـ به مناسبت آغاز ولایت ایشان امری صحیح است؟
آیا تبریک گفتن به شخص امام عصر ـ علیه السلام ـ آن هم در عصر روز شهادت پدر بزرگوارش ـ علیه السلام ـ به مناسبت آغاز ولایت ایشان امری صحیح است؟ آیا این کار مسبوق به سابقه بوده است و سیره ای در بین بزرگان دینی در این مورد وجود دارد؟

باسمه تعالی

در عرف متشرعه و فرهنگ مذهبی، مناسبت هر روز تا اذان مغرب همان روز ملاحظه می شود و پس از آن، شب روز بعد محسوب می شود و اگر روز بعد مناسبت شادی یا عزا باشد، ملاک عمل در آن شب قرار می گیرد؛ چنان که در شام آخرین روز صفر المظفر پیروان و دوستداران اهل بیت ـ علیه السلام ـ رخت عزا از تن بیرون می کنند و حلول ربیع المولود را مبارک می شمرند در حالی که روز قبل از آن شهادت حضرت رضا ـ علیه السلام ـ بوده است.

بنابراین با پایان یافتن روز هشتم ربیع المولود یعنی سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری ـ علیه السلام ـ و آغاز شب نهم ربیع المولود، بزرگداشت آغاز ولایت و امامت امام عصر ـ علیه السلام ـ که آغاز دوره ای متفاوت و نوید بخش برای پیروان و دوستداران اهل بیت ـ علیه السلام ـ است، اشکال ندارد.

کد سایت fa6109
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|مجلس اهل بیت