آیا برپایی عزاداری هایی که سر و صدای آن باعث اذیت همسایگان شود، اشکال دارد؟
با توجه به اینکه در ماه محرم مراسم عزاداری برگزار می شود و سر و صدای آن نباید باعث اذیت همسایگان شود و ما از رضایت آن ها بی اطلاع هستیم، آیا برپایی این گونه عزاداری ها اشکال دارد؟ آیا رضایت تک تک آن ها نیاز است یا اگر اکثراً راضی باشند، کافی است؟

باسمه تعالی

1. ایجاد مزاحمت برای دیگران جایز نیست و پخش صداهای بلند بدون رضایت همسایگان جایز نیست.

2. باید همۀ آن هایی که این صداها باعث مزاحمت و اذیت ایشان می گردد، راضی باشند.

3. عزاداری برای سرور شهیدان اباعبدالله الحسین  علیه السلام از افضل عبادات است و این فضیلت نباید با ایذاء مردم مخدوش شود.

 

کد سایت fa5922