در بعضی از هیأت ها هنگام اذان دادن هنوز مشغول به عزاداری هستند و نمازشان را تأخیر می اندازند یا بی توجه اند. آیا کارشان درست است؟
در بعضی از هیأت ها هنگام اذان دادن هنوز مشغول به عزاداری هستند و نمازشان را تأخیر می اندازند یا بی توجه اند. آیا کارشان درست است؟

باسمه تعالی

نماز اول وقت مستحب مؤکد است و سزاوار است هیأت های حسینی بیش از دیگران و پیش از دیگران در این امر پیشگام باشند. ابا عبد الله الحسین ـ علیه السلام ـ در روز عاشورا از نماز غفلت نکرد و کسی را که این امر را به ایشان یادآوری کرد، مورد تفقد قرار داد و برایش دعا کرد.

کد سایت fa5870
طبقه بندی موضوعی مجلس اهل بیت