وقتی عاملی وجوهات شرعیه را به دفاتر علما می برد، آن ها بخشی از آن را به او می بخشند، این کار چه حکمی دارد؟
وقتی عاملی وجوهات شرعیه را به دفاتر علما می برد، آن ها بخشی از آن را به او می بخشند، این کار چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

وجوهات شرعیه دارای مصارف مشخص در فقه اسلامی است و هرگونه تصمیم گیری و تصرف در این وجوهات مربوط به شأن ولایت فقیه جامع الشرایط است. مورد سؤال یکی از مواردی است که فقیه با در نظر گرفتن ضوابط فقهی و رعایت مصالح اقدام به چنین کاری می کند و قران کریم نیز با تعبیر «و العاملین علیها» بدان اشاره کرده است.*

 

* «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» توبه/60

کد سایت fa5776