شخصی ده تومن می خواهد تا سر کتاب باز کند و منظور طالع بینی از قرآن است. آیا می شود به او اعتماد کرد یا نه؟ توصیه شما برای ما زیر بیست ساله ها چیست؟
شخصی ده تومن می خواهد تا سر کتاب باز کند و منظور طالع بینی از قرآن است. آیا می شود به او اعتماد کرد یا نه؟ توصیه شما برای ما زیر بیست ساله ها چیست؟

باسمه تعالی

طالع بینی با قرآن کریم یا با غیر قرآن حرام است. این کارها در بیشتر موارد حتی اثر و فایده عقلائی هم ندارد. شما نوجوانان عزیز سعی کنید با توکل به خدا و توسل به معصومین ـ‌ علیهم السلام ـ گره کارها را بگشایید إن شاء الله.