نذر کردم خدایا من چادرم را بر نمی‌دارم اما به این آرزویی که دارم برسم. الآن از نذرم پشیمان شدم و با چادر راحت نیستم. می خواستم بپرسم آیا صیغه‌ای که خواندم صحیح است و نذر محقق شده است؟ آیا می توانم چادر نپوشم؟
من یک سال است که چادری شدم اما برایم سخت است. می خواستم چادرم را کنار بگذارم. کنار یک نفر به من گفت که من از چادر حاجت گرفتم. من هم آن موقع تحت تأثیر قرار گرفتم و چون یک آروزی بزرگی دارم، نذر کردم خدایا من چادرم را بر نمی‌دارم اما به این آرزویی که دارم برسم. الآن از نذرم پشیمان شدم و با چادر راحت نیستم. می خواستم بپرسم آیا صیغه‌ای که خواندم صحیح است و نذر محقق شده است؟ آیا می توانم چادر نپوشم؟

 باسمه تعالی

 1. صیغۀ نذر به عربی آن است که بگوید: «لله عَلَیَّ أن أفعل کذا أو أعطی ذلک المال مثلاً أو ...» و فارسی اش آن است که بگوید برای خدا بر عهدۀ من است که فلان کار را انجام دهم یا فلان پول را بپردازم و مانند این. هر عبارتی به هر زبانی که عرفاً این معنای «برای خدا بر عهدۀ من است که ...» را برساند، صیغۀ نذر محسوب می شود.

2. عبارت گفته شده در سؤال صیغۀ نذر شمرده نمی شود، بنابراین آثار نذر شرعی را ندارد. در هر حال برای تشخیص نهایی باید به عرف عمومی مراجعه کنید.

 

 

کد سایت fa5539