آیا شرکت در مسابقه های پیامکی و دریافت جایزه از این مسابقات اشکال دارد؟
در تلویزیون مسابقۀ پیامکی اجرا می‌شود که در آن شما برای حمایت مالی از تیم مورد علاقه خود پیامک می زنید و برای حمایت و جمع شدن پول بیشتر ۲۰۰ تومان از اعتبار شما کم می شود. قسمتی از پول را به تیم می دهند و قسمتی هم برای اپراتور و صدا سیما است و قسمتی هم برای این پیامک زدن قرعه کشی می کنند و به افرادی از همین پیام دهندگان جایزه می دهند. آیا شرکت در این مسابقه و جایزۀ دریافتی اشکال شرعی دارد؟ اگر همۀ پرداخت کنندگان راضی به استفاده از جایزه باشند، چطور؟

باسمه تعالی

این مسابقه از موارد شرط بندی نیست و شرکت در این مسابقه جایز است و شرکت در آن به معنای پذیرش تمام شرایط آن است. بنابراین به رضایت خاص شرکت کنندگان برای پرداخت بخشی از این مبلغ به برندگان نیازی نیست.

کد سایت fa5428
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار