آیا احکام شرعی مسافر (مانند شکستن نماز) شامل شخصی که با «طی الارض» وارد منطقه جدید شده است، می‌شود؟ آیا ورود او به شهر مکه بدون احرام جائز است؟
آیا احکام شرعی مسافر (مانند قصر صلاة) شامل شخصی که با «طی الارض» وارد منطقه جدید شده است، می‌شود؟ آیا ورود او به شهر مکه بدون احرام جائز است؟

باسمه تعالی

1. بر فرض تحقق چنین فرضی، بله شامل می شود.

2. در این حکم فرقی بین او و سایر افراد نیست. بنابراین اگر در جایی ورود به مکه متوقف بر احرام باشد، باید محرم گردد.

کد سایت fa4973
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام حج