رمی جمره در شب چه حکمی دارد؟
امسال در حج برای حجاج هندوستان وقت رمی جمره را ، شب گذاشته بودند. حکم این مسأله چیست؟

باسمه تعالی

1. زمان رمی از طلوع آفتاب تا غروب است؛ مگر برای معذوران از رمی در روز، مانند بیمار و پیر که مجاز هستند در شب رمی کنند.

2. کسانی که دولت سعودی مانع رمی ایشان در روز می شود، معذور شمرده می شوند.

3. زنان در خصوص رمی روز عید قربان می‌توانند شب رمی کنند؛ خواه از رمی در روز معذور باشند یا نباشند.

 

کد سایت fa4934
طبقه بندی موضوعی احکام حج