حکم تبریک گفتن به کفار به مناسبت کریسمس چیست؟
1. حکم تبریک گفتن به کفار به مناسبت کریسمس چیست؟ در صورتی که تبریک گفتن نوعی تأیید این عید است و ما این روز را عید نمی دانیم و چیزی که در آن روز جشن گرفته می شود، با عقاید اسلامی سازگار نیست، بلکه کفر هم است. 2. اگر تبریک گفتن به جای اینکه مردم را به سوی حق دعوت کند، باعث تأیید عقاید باطل و کفر آمیز آن ها باشد، باز هم جایزاست؟ چون خیلی ها ادعا می کنند که این گونه برخورد کمکی است برای دعوت به اسلام. در صورتی که ما درست بر عکسش را در کشور های غربی مشاهده می کنیم؛ زیرا کسی فقط با تبریک گفتن عید به هیچ وجه به اسلام دعوت نمی شود. 3. در هر صورت چگونه تبریک گفتن آن ها را پاسخ دهیم؟

باسمه تعالی

1. صرف تبریک گفتن در این مورد اشکال ندارد.

2. اگر چنین رفتاری موجب تقویت عقاید باطل یا تشبه به کفار شود، حرام است؛ هرچند چنین برداشتی لااقل در برخی موارد بعید به نظر می آید مانند تبریک مسئولین سیاسی جمهوری اسلامی ایران به مقامات کشورهایی مسیحی.

3. چنان که بیان شد صرف تبریک گفتن در این مورد اشکال ندارد خصوصاً اگر به گونه ای باشد که تبریک میلاد حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ تلقی شود.

کد سایت fa4507