به نظر شما این چه معنایی می تواند داشته باشد که روحانی یک مسجد جواب سلام شما را ندهد؟
به نظر شما این چه معنایی می تواند داشته باشد که روحانی یک مسجد جواب سلام شما را ندهد؟ این سؤال را به این دلیل پرسیدم که مولانا رفیق حسین نقوی (اهل هند) فردی که روحانی یک مسجد واقع در مرکز شهر Burtonsville در استان Maryland مریلند آمریکا بوده و هم چنین سرپرستی مرکز اطلاع رسانی اسلامی برای (FBI) را در این مسجد به عهده دارد، وقتی از نماز جمعه فارغ شد و به وی و پسرش سلام کردم، هیچ کدام جواب سلام مرا ندادند. می خواستم بفهمم که واقعا چنین رفتاری، چه معنایی را می تواند در بر داشته باشد؟ چرا که تاکنون هیچ فرد مسلمانی هرگز چنین عملی را در قبال من انجام نداده است.

باسمه تعالی

شما باید رفتار مسلمانان را بر وجه صحیح حمل کنید، هر چند احتمال آن ضعیف باشد. بنابراین، در این جا چنین فرض کنید که وی متوجه سلام شما نشده است.

کد سایت fa446