شخصی مثلاً 20 میلیون تومان وام را دریافت کرده است و الآن در حسابش هست. حال یک مشتری پیدا می‌شود و می‌گوید این 20 میلیون را به من بده، در مقابل غیر از پرداخت اقساط این وام، من 5 میلیون نقد به تو پرداخت می‌کنم. آیا این قرارداد اشکال دارد؟
سؤال من درباره امتیاز وام نیست، بلکه شخصی مثلاً 20 میلیون تومان وام را دریافت کرده است و الآن در حسابش هست. حال یک مشتری پیدا می‌شود و می‌گوید این 20 میلیون را به من بده، در مقابل غیر از پرداخت اقساط این وام، من 5 میلیون نقد به تو پرداخت می‌کنم. آیا این قرارداد اشکال دارد؟ در صورت اشکال آیا راهی برای جواز و صحت آن هست؟

باسمه تعالی

این معامله مصداق آشکار قرض ربوی و حرام است و ظاهراً هیچ راهی برای تصحیح این قرارداد وجود ندارد.

کد سایت fa4430
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|مسائل متفرقه قرض