قیمت کفاره و فطریه برای ماه مبارک رمضان 1436 هـ ق ـ 1394 هـ ش چقدر است؟
قیمت کفاره و فطریه برای ماه مبارک رمضان 1436 هـ ق ـ 1394 هـ ش چقدر است؟ آیا برای شرکت در نماز عید، لازم است قبل از آن فطریه را به دست مستحق رساند یا جدا کردن فطریه، کافی است؟

باسمه تعالی

1. مبلغ فطریه حداقل شش هزار تومان و کفارۀ تأخیر، هزار پانصد تومان است.

2. جدا کردن آن، برای شرکت در نماز کافی است.

کد سایت fa4316
طبقه بندی موضوعی زکات فطره|نماز عیدین